Platform DBR77.com: Przyszłość Robots as a Service (RaaS) i symulacja przedwdrożeniowa.

Innowacyjne modele biznesowe wykorzystujące platformy opierają się na łamaniu podstawowych paradygmatów rynku, na które wchodziły. Nikt, kto patrzył na początki Ubera czy Airbnb dwanaście lat temu, nie mógł przypuszczać, że wstrząsną one rynkiem sprzedaży samochodów osobowych czy rynkiem hotelarskim. Podobnie dzieje się w wypadku platformy robotów DBR77.com, której serce leży w dzieleniu się pomysłami i udostępnianiu danych o najlepszych praktykach integratorów oraz dostawców robotów i wyposażenia.

Ambitną misją platformy robotów DBR77.com jest automatyzacja przyszłości. Chcemy sprawić, aby rynek robotów przemysłowych stał się tak demokratyczny, jak rynek medialny dzięki serwisowi YouTube lub proces zatrudniania ludzi dzięki LinkedIn. Jeżeli chcemy konkurować z dużymi i dobrze rozwiniętymi koncernami, które już mają na swoich liniach roboty, nie pozostaje nic innego, jak zgłosić wyzwanie technologiczne na platformie robotów DBR77.com.

Facebook
LinkedIn