speaker-info

Sebastian Banaszek

Prezes Zarządu, Dron House S.A.

Prezes Zarządu i Dyrektor Operacyjny w Dron House S.A. Właściciel banaszek group, założyciel UAVO Polish Group. Licencjonowany Operator bezzałogowych statków powietrznych (VLOS, BVLOS). Ekspert z zakresu wdrażania systemów BSP i antyBSP. Doktor nauk technicznych w zakresie geodezji i kartografii, licencjonowany zarządca nieruchomości i doradca na rynku nieruchomości. Autor publikacji naukowych i ekspertyz. Uczestnik wielu krajowych i międzynarodowych projektów naukowo-badawczych. W latach 2003 – 2012 adiunkt w Katedrze Gospodarki Nieruchomościami i Rozwoju Regionalnego na wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. W latach 2012 – 2014 adiunkt w Katedrze Zasobów Nieruchomości na WGiGP, UWM Olsztyn. Długoletni współpracownik Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego w Warszawie. Doświadczenia zawodowego nabierał w ramach wieloletniej współpracy z podmiotami funkcjonującymi na rynku robót geodezyjnych oraz wyceny nieruchomości. Umiejętności w zakresie zarządzania nieruchomościami potwierdził jako Dyrektor Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami PKP S.A. w Olsztynie, gdzie odpowiadał za utrzymanie i rozwój infrastruktury nieruchomości kolejowych na obszarze całego województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Prelekcje

Facebook
LinkedIn