speaker-info

Marek Kraft

Adiunkt, Instytut Automatyki, Robotyki i Inżynierii Informatycznej, Politechnika Poznańska

Adiunkt w Instytucie Automatyki, Robotyki i Inżynierii Informatycznej (IARiII) na Wydziale Elektrycznym Politechniki Poznańskiej. Absolwent kierunku Automatyka i Robotyka na tymże wydziale. Od 2013 roku doktor nauk technicznych w dyscyplinie Automatyka i Robotyka, a także kierownik Laboratorium Systemów Wizyjnych IARiII. Absolwent studiów podyplomowych Menedżer Projektów B+R w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Jego zainteresowania naukowe obejmują przetwarzanie obrazów oraz uczenie maszynowe w różnorodnych aplikacjach – robotyce, medycynie i nadzorze wizyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem implementacji systemów wykorzystujących ww. metody w systemach wbudowanych. Brał udział w realizacji grantów Narodowego Centrum Nauki, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP) oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Laureat konkursu i kierownik grantu SKILLS FNP. Stypendysta w projekcie „Wsparcie stypendialne dla doktorantów na kierunkach uznanych za strategiczne z punktu widzenia rozwoju Wielkopolski’”. Autor licznych publikacji naukowych. Członek międzynarodowych organizacji ACM (Association for Computing Machinery) i IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers). Współpracuje z przemysłem jako uczestnik staży i konsultant. Jako popularyzator nauki i robotyki uczestniczył wielokrotnie w organizowanych na Politechnice imprezach: Nocy Naukowców i Festiwalu Robotyki CyberBot, a także w projekcie „Robotycy – współcześni czarodzieje” finansowanym przez FNP, adresowanym do młodzieży licealnej i gimnazjalnej.

Prelekcje

Facebook
LinkedIn