speaker-info

Jakub Bańcer

New Project Specialist, FANUC Polska Sp. z o.o.

Absolwent Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie (kierunek Mechatronika, robotyka i automatyka) oraz Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu (specjalizacja Zarządzanie Biznesem). Z firmą FANUC Polska związany od ponad 5 lat. Początkowo zatrudniony na stanowisku Inżyniera Serwisu, odpowiedzialnego za realizację akcji przeglądowych i serwisów robotów na terenie całej Polski. W kolejnych latach rozwijał kompetencje na stanowisku Inżynier Wsparcia Technicznego, gdzie zajmował się głównie programowaniem robotów FANUC oraz przygotowywaniem konfiguracji na potrzeby nowych projektów. W ramach jego obowiązków spoczywało również prowadzenie szkoleń dla nowych programistów i integratorów współpracujących z firmą na rynku krajowym. Obecnie odpowiada za nowe projekty, głównie dotyczące branży metalowej, takie jak obsługa maszyn, frezowanie, jak również szeroko pojęte operacje handlingowe.

Prelekcje

Facebook
LinkedIn