speaker-info

Jacek Urbanowicz

Technical Coordinator w firmie FANUC Polska Sp. z o.o.

Absolwent automatyki i robotyki na Politechnice Wrocławskiej. W polskim oddziale FANUC zatrudniony od 2011 roku. W jego kompetencjach leży wsparcie techniczne klientów i sprzedawców lokalnego oddziału FANUC. W ramach swoich obowiązków ułatwia polskim przedsiębiorstwom produkcyjnym dostęp do wiedzy na temat nowoczesnych rozwiązań technologicznych i służy pomocą przy doborze produktów, m.in. robotów przemysłowych, do indywidualnych potrzeb. Aktywnie uczestniczy również w aktualnych wdrożeniach japońskich robotów.

Prelekcje

Facebook
LinkedIn