speaker-info

Dawid Cekus

Profesor Politechniki Częstochowskiej Instytutu Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn

Dr hab. inż. Dawid Cekus profesor Politechniki Częstochowskiej. Od roku 2016 kierownik Zakładu Komputerowego Wspomagania Projektowania. Założyciel Koła Naukowego Komputerowego Projektowania Urządzeń Mechatronicznych i Maszyn, którego członkowie w roku 2018 zwyciężyli w konkursie łazików marsjańskich University Rover Challenge 2018 w USA. Interesuje się projektowaniem i budową robotów i urządzeń mechatronicznych oraz zastosowaniem metod inteligencji obliczeniowej w optymalizacji cykli roboczych maszyn.

Prelekcje

Facebook
LinkedIn