speaker-info

Dominik Belter

Adiunkt, Instytut Automatyki, Robotyki i Inżynierii Informatycznej, Politechnika Poznańska

Dominik Belter jest obecnie zatrudniony na stanowisku adiunkta w Instytucie Automatyki, Robotyki i Inżynierii Informatycznej Politechniki Poznańskiej. W 2012 roku obronił pracę doktorską dotyczącą planowania ruchu robotów kroczących. Rozprawa została uznana przez Polskie Stowarzyszenie Sztucznej Inteligencji za najlepszą pracę z zakresu sztucznej inteligencji w roku 2012. W okresie od lutego 2013 do lutego 2016 roku odbywał staż podoktorski na uniwersytecie of Birmingham, School of Computer Science (łącznie 1 rok) pracując w projektach GeRT i PaCMan finansowanych z 7 Programu Ramowego. W sierpniu 2018 odbył wizytę naukową w Czech Technical University (CTU) w Pradze gdzie zorganizował szkołę letnią, a następnie pracował jako doradca naukowy w projekcie związanym z autonomicznym planowaniem ruchu robotów w środowisku niestrukturyzowanym.
Jego zainteresowania naukowe związane są z autonomią robotów mobilnych, percepcją otoczenia oraz metodami inteligencji obliczeniowej. Jest autorem lub współautorem ponad 60 publikacji o zasięgu międzynarodowym. W latach 2011-13 był kierownikiem grantu Preludium finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, a w latach 2013-2014 opiekunem naukowym w projekcie „Generacja Przyszłości”. Obecnie kieruje projektem Lider finansowanym przez NCBiR. Projekt dotyczy autonomii robotów mobilno-manipulacyjnych w systemach elastycznej produkcji. Aktywnie uczestniczy w komitetach programowych konferencji międzynarodowych takich jak. Climbing and Walking Robots i European Conference on Mobile Robots.

Prelekcje

Facebook
LinkedIn