speaker-info

Radosław Matiakowski

Prezes Zarządu, CoRobotics Sp.z o.o.

Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w branży wysokich technologii m.in. w automatyce, robotyce, energetyce w zakresie zarządzania, sprzedaży, produkcji, badań i rozwoju. Uczestniczył w wielu projektach inwestycyjnych i doradczych w dziedzinach: systemów zasilania, robotyzacji i automatyzacji procesów oraz zarządzania strategicznego. Swoją interdyscyplinarną wiedzę zdobywał na Politechnice Warszawskiej – Wydział Elektryczny, Uniwersytecie Warszawskim – Wydział Dziennikarstwa, Szkole Głównej Handlowej – Katedra Zarządzania w Gospodarce oraz programie MBA na Erasmus University – Rotterdam School od Management. Entuzjasta nowych technologii, w szczególności Industry 4.0, sztucznej inteligencji oraz automatyki i robotyki. Zawodowo związany z CoRobotics w zakresie przemysłowych robotów współpracujących i robotyzacji procesów oraz RMG Management gdzie uczestniczy w projektach doradczych dla sektora wysokich technologii.

Prelekcje

Facebook
LinkedIn