3M Poland Factory of the Future

Z przyjemnością ogłaszamy prezentację Tomasza Wikieraka i Marcina Paprockiego, którzy będą mówić na temat 3M Poland Factory of the Future.

Niniejsza prezentacja poświęcona będzie zastosowaniu robotów przemysłowych w obiektach firmy 3M w Polsce. Specjalista z dziedziny robotyki z wyżej wymienionej firmy przedstawi studium przypadku w Polsce dotyczące sposobu, w jaki firma 3M skutecznie wykorzystuje roboty przemysłowe, aby utrzymać swoją pozycję jako jedna z wiodących firm produkcyjnych na świecie.

 

PRELEGENT

Tomasz Wikierak
Manufacturing Technology Manager

PRELEGENT

Marcin Paprocki
MES Value Realization Lead

Facebook
LinkedIn