speaker-info

Ewa Łabno-Falęcka

Head of Corporate Communication and External Affairs, Mercedes-Benz Manufacturing Poland

Z wykształcenia filolożka, doktorat na Uniwersytecie w Tybindze (Niemcy). Ma doświadczenie w sektorze nauki (pracowała naukowo m.in. na UJ w Krakowie i Uniwersytecie w Tybindze), dyplomacji (w latach 1993-1999 była radcą do spraw kultury w ambasadzie RP w Bonn/Niemcy) i motoryzacji – od 2000 roku dyrektor komunikacji i relacji zewnętrznych w Mercedes-Benz Polska, od 2016 – dyrektor marketingu, komunikacji korporacyjnej i relacji zewnetrznych. Laureatka wielu nagród branżowych, m.in. Golden Arrow, PRotony, „Osobowość Marketingu Roku: Thinking outside of the Box” (MediaRun); dwukrotnie nominowana do European Excellence Award; redaktor naczelna kwartalnika „Magazyn Mercedes-Benz”. Odznaczona „Za Zasługi dla Transportu RP” (odznaka resortowa Ministerstwa Infrastruktury). Obok zainteresowań zwodowych przyszłością „smart cities, smart mobility” ma żyłkę społecznikowską: współzałożycielka i pierwsza prezeska Stowarzyszenia Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego (2006-2010) i Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie (2008-2012); Członkini Rady Marek SUPERBRANDS POLSKA i Rady Programowej Kongresu Kobiet.

Prelekcje

Facebook
LinkedIn